Thế nào là hoá đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp? EZ-Invoice

Thế nào là hoá đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp?  EZ-Invoice
Thế nào là hoá đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp? Không phải kế toán doanh nghiệp nào cũng hiểu đúng và phân biệt sao cho chính xác !! Đồng thời cũng cung cấp cách để tra cứu một hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử xác thực thật hay giả trên cổng thông... Xem thêm

3 bước đơn giản để đăng ký hóa đơn điện tử xác thực

3 bước đơn giản để đăng ký hóa đơn điện tử xác thực
Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn của việc sử dụng hóa đơn điện tử xác thực. Mang lại không những cho doanh nghiệp mà còn cho cả ngành Thuế. Qua thí điểm, những lợi ích ấy lại càng được chứng minh rõ ràng hơn trong thực tiễn. Tuy nhiên, do đây là... Xem thêm

Đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử xác thực như thế nào ?

Đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử xác thực như thế nào ?
sử dụng hóa đơn điện tử xác thực như thế nào là câu hỏi mà anh chị em trong “giới” kế toán khá lưu tâm trong thời gian vừa qua. Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành Hóa đơn điện tử xác thực Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây được đăng... Xem thêm

Hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế là hóa đơn gì?

Hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế là hóa đơn gì?
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc sử dụng, quản lý hoá đơn. Cũng là giảm thủ tục hành chính và bảo vệ doanh nghiệp trước tình trạng hoá đơn giả. Chính phủ đã ra nghị quyết sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế. Loại hóa đơn này... Xem thêm

6 lợi ích của hóa đơn điện tử xác thực khiến doanh nghiệp bất ngờ

6 lợi ích của hóa đơn điện tử xác thực khiến doanh nghiệp bất ngờ
Qua thời giai đoạn thí điểm sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế. Thực tiễn đã chứng tỏ những lợi ích của hóa đơn điện tử xác thực mang lại cho doanh nghiệp. Nó không chỉ thiết thực với mỗi doanh nghiệp, mà còn thiết thực với cả ngành thuế.... Xem thêm

Thế nào là hoá đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp? EZ-Invoice

Thế nào là hoá đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp?  EZ-Invoice
Thế nào là hoá đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp? Không phải kế toán doanh nghiệp nào cũng hiểu đúng và phân biệt sao cho chính xác !! Đồng thời cũng cung cấp cách để tra cứu một hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử xác thực thật hay giả trên cổng thông... Xem thêm

3 bước đơn giản để đăng ký hóa đơn điện tử xác thực

3 bước đơn giản để đăng ký hóa đơn điện tử xác thực
Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn của việc sử dụng hóa đơn điện tử xác thực. Mang lại không những cho doanh nghiệp mà còn cho cả ngành Thuế. Qua thí điểm, những lợi ích ấy lại càng được chứng minh rõ ràng hơn trong thực tiễn. Tuy nhiên, do đây là... Xem thêm

Đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử xác thực như thế nào ?

Đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử xác thực như thế nào ?
sử dụng hóa đơn điện tử xác thực như thế nào là câu hỏi mà anh chị em trong “giới” kế toán khá lưu tâm trong thời gian vừa qua. Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành Hóa đơn điện tử xác thực Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây được đăng... Xem thêm

Hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế là hóa đơn gì?

Hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế là hóa đơn gì?
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc sử dụng, quản lý hoá đơn. Cũng là giảm thủ tục hành chính và bảo vệ doanh nghiệp trước tình trạng hoá đơn giả. Chính phủ đã ra nghị quyết sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế. Loại hóa đơn này... Xem thêm

6 lợi ích của hóa đơn điện tử xác thực khiến doanh nghiệp bất ngờ

6 lợi ích của hóa đơn điện tử xác thực khiến doanh nghiệp bất ngờ
Qua thời giai đoạn thí điểm sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế. Thực tiễn đã chứng tỏ những lợi ích của hóa đơn điện tử xác thực mang lại cho doanh nghiệp. Nó không chỉ thiết thực với mỗi doanh nghiệp, mà còn thiết thực với cả ngành thuế.... Xem thêm