6 điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử “Trích đẫn thông tư 32/2011/TT-BTC”

6 điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử “Trích đẫn thông tư 32/2011/TT-BTC”
Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử. Dưới đây là 6 điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử. Những điều kiện này được trích dẫn từ thông tư 32/2011/TT-BTC. Thông tư 32 về hoá đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01/05/2011. Doanh nghiệp khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử... Xem thêm

Thông tư 32 về hoá đơn điện tử ” hiệu lực từ ngày 01/05/2011″

Thông tư 32 về hoá đơn điện tử ” hiệu lực từ ngày 01/05/2011″
Thông tư 32 về hoá đơn điện tử. Dưới đây chúng tôi tóm tắt thông tư 32 về hoá đơn điện tử. Thông tư này bao gồm các hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử trong bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Số ký hiệu 32/2011/TT-BTC... Xem thêm

Cách tra cứu hoá đơn điện tử GTGT thật giả trên trang“ Tổng cục thuế”

Cách tra cứu hoá đơn điện tử GTGT thật giả trên trang“ Tổng cục thuế”
Tra cứu hoá đơn điện tử GTGT trên trang của “ TỔNG CỤC THUẾ ” được sử dụng trong các trường hợp sau. TH1: Kiểm tra, tra cứu hoá đơn điện tử GTGT đã được phép sử dụng hay chưa. Thực hiện tra cứu sau 2 ngày kể từ ngày phát hành hoá đơn điện... Xem thêm

Hướng dẫn thông báo phát hành HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ lần đầu qua mạng “ online ” bản chuẩn quy 2018

Hướng dẫn thông báo phát hành HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ lần đầu qua mạng “ online ” bản chuẩn quy 2018
Dưới đây là 3 bước để thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng. Các mẫu cũng như các bước thực hiện được trích dẫn từ Thông tư 32/2011/TT-BTC.  về phát hành sử dụng hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng. Trước đây: sau 05 ngày gửi thông báo phát hành hoá... Xem thêm

Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử năm 2018 “ Bản chuẩn quy ”

Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử năm 2018 “ Bản chuẩn quy ”
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thuật ngữ  “ Internet of Things “. Chính thức được đông đảo cư dân trên thế giới biết đến vào đầu quý 2 năm 2017. Đánh đấu một kỷ nguyên mới về công nghệ. Cùng với dòng chảy phát triển, ở nước ta các lĩnh vực từ... Xem thêm

6 điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử “Trích đẫn thông tư 32/2011/TT-BTC”

6 điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử “Trích đẫn thông tư 32/2011/TT-BTC”
Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử. Dưới đây là 6 điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử. Những điều kiện này được trích dẫn từ thông tư 32/2011/TT-BTC. Thông tư 32 về hoá đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01/05/2011. Doanh nghiệp khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử... Xem thêm

Thông tư 32 về hoá đơn điện tử ” hiệu lực từ ngày 01/05/2011″

Thông tư 32 về hoá đơn điện tử ” hiệu lực từ ngày 01/05/2011″
Thông tư 32 về hoá đơn điện tử. Dưới đây chúng tôi tóm tắt thông tư 32 về hoá đơn điện tử. Thông tư này bao gồm các hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử trong bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Số ký hiệu 32/2011/TT-BTC... Xem thêm

Cách tra cứu hoá đơn điện tử GTGT thật giả trên trang“ Tổng cục thuế”

Cách tra cứu hoá đơn điện tử GTGT thật giả trên trang“ Tổng cục thuế”
Tra cứu hoá đơn điện tử GTGT trên trang của “ TỔNG CỤC THUẾ ” được sử dụng trong các trường hợp sau. TH1: Kiểm tra, tra cứu hoá đơn điện tử GTGT đã được phép sử dụng hay chưa. Thực hiện tra cứu sau 2 ngày kể từ ngày phát hành hoá đơn điện... Xem thêm

Hướng dẫn thông báo phát hành HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ lần đầu qua mạng “ online ” bản chuẩn quy 2018

Hướng dẫn thông báo phát hành HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ lần đầu qua mạng “ online ” bản chuẩn quy 2018
Dưới đây là 3 bước để thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng. Các mẫu cũng như các bước thực hiện được trích dẫn từ Thông tư 32/2011/TT-BTC.  về phát hành sử dụng hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng. Trước đây: sau 05 ngày gửi thông báo phát hành hoá... Xem thêm

Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử năm 2018 “ Bản chuẩn quy ”

Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử năm 2018 “ Bản chuẩn quy ”
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thuật ngữ  “ Internet of Things “. Chính thức được đông đảo cư dân trên thế giới biết đến vào đầu quý 2 năm 2017. Đánh đấu một kỷ nguyên mới về công nghệ. Cùng với dòng chảy phát triển, ở nước ta các lĩnh vực từ... Xem thêm