Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
Việc phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (Hóa đơn điện tử xác thực) không phải kế toán doanh nghiệp nào cũng biết. Lý do là chưa có một thông tin rõ ràng hay một bài viết đủ lượng và chất để kế... Xem thêm

Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế không ? Cách kê khai hóa đơn điện tử hợp pháp

Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế không ? Cách kê khai hóa đơn điện tử hợp pháp
Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế ? Câu trả lời là có hóa đơn điện tử hoàn toàn có thể kê khai thuế. Việc kê khai thuế được thực hiện giống như các loại hình hóa đơn trước đây. Việc kê khai thực hiện theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài... Xem thêm

10 mẫu hoá đơn điện tử chuẩn tắc năm 2018 – EZ Invoice

10 mẫu hoá đơn điện tử chuẩn tắc năm 2018 – EZ Invoice
Hoá đơn điện tử là gì ? mẫu hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc... Xem thêm

Mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử chuẩn quy “2018”

Mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử chuẩn quy “2018”
Mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử được ban hành kèm theo theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày 14 /3/2011 của Bộ Tài chính. Tải mẫu thông báo Tại đậy . Các thông tin trong bảng mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử: 1 . Tên loại hoá đơn Bao... Xem thêm

Hoá đơn điện tử là gì? so sánh hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử xác thực

Hoá đơn điện tử là gì? so sánh hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử xác thực
Để tìm hiểu được hoá đơn điện tử là gì thì chúng ta cần biết hoá đơn là gì ? Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị... Xem thêm

Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
Việc phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (Hóa đơn điện tử xác thực) không phải kế toán doanh nghiệp nào cũng biết. Lý do là chưa có một thông tin rõ ràng hay một bài viết đủ lượng và chất để kế... Xem thêm

Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế không ? Cách kê khai hóa đơn điện tử hợp pháp

Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế không ? Cách kê khai hóa đơn điện tử hợp pháp
Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế ? Câu trả lời là có hóa đơn điện tử hoàn toàn có thể kê khai thuế. Việc kê khai thuế được thực hiện giống như các loại hình hóa đơn trước đây. Việc kê khai thực hiện theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài... Xem thêm

10 mẫu hoá đơn điện tử chuẩn tắc năm 2018 – EZ Invoice

10 mẫu hoá đơn điện tử chuẩn tắc năm 2018 – EZ Invoice
Hoá đơn điện tử là gì ? mẫu hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc... Xem thêm

Mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử chuẩn quy “2018”

Mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử chuẩn quy “2018”
Mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử được ban hành kèm theo theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày 14 /3/2011 của Bộ Tài chính. Tải mẫu thông báo Tại đậy . Các thông tin trong bảng mẫu thông báo phát hành hoá đơn điện tử: 1 . Tên loại hoá đơn Bao... Xem thêm

Hoá đơn điện tử là gì? so sánh hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử xác thực

Hoá đơn điện tử là gì? so sánh hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử xác thực
Để tìm hiểu được hoá đơn điện tử là gì thì chúng ta cần biết hoá đơn là gì ? Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị... Xem thêm