Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử năm 2018 “ Bản chuẩn quy ”

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thuật ngữ  “ Internet of Things “. Chính thức được đông đảo cư dân trên thế giới biết đến vào đầu quý 2 năm 2017. Đánh đấu một kỷ nguyên mới về công nghệ. Cùng với dòng chảy phát triển, ở nước ta các lĩnh vực từ xã hội, giáo dục, đến kinh tế… đều có những bước chuyển trong việc áp dụng giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc, giải phóng sức lao động. Đơn cử cho những bước tiến đó là việc áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử xác thực. Từ khi được chính thức triển khai vào năm 2011 hóa đơn điện tử đã mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Vậy việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đễ hay khó. Bài biết sau đây sẽ hướng dẫn các bước, và thủ tục để đăng ký phát hành hóa đơn điện tử.

>>> Doanh nghiệp có thể tìm thêm cách đăng ký hóa đơn điện tử xác thực trong bài: 3 bước đơn giản để đăng ký hóa đơn điện tử xác thực

Doanh nghiệp cần chuẩn bị 3 mẫu giấy tờ để có thể phát hành hóa đơn điện tử. Để thuận lợi trong thủ tục giấy tờ thì 3 mẫu này có thể được lập và gửi cùng lúc lên cơ quan thuế.

Mẫu 1: Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:

Mẫu này được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế (theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32).

Cổng thông tin: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/

Mẫu 2: Phát hành hóa đơn điện tử:

Trước khi phát hành Doanh nghiệp cần lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32)

Mẫu 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu. Sau gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

Như vậy để phát hành hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần chuẩn bị 3 mẫu trên và gửi cùng lúc lên chi cục thuế nơi doanh nghiệp đang hoạt động. Tùy chi cục thuế sẽ có cách phản hồi lại doanh nghiệp khác nhau.

TH1: Phản hồi thông tin qua địa chỉ mail, gọi điện…với nội dung chấp thuận, từ trối hoặc chỉnh sửa.

TH2: Sau 3 ngày là việc tính từ ngày gửi 3 mẫu kể trên lên chi cục thuế. Nếu không có phản hồi thì doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Còn nếu có phản hồi thì doanh nghiệp tuy vào nội dung phản hồi của mà điều chỉnh.(thư phản hồi có nội dung yêu cầu chỉnh sửa hoặc thư từ trối việc cấp phép sử dụng và lý do của việc từ trối )

Với các chi cục yêu cầu nộp 3 mẫu thông báo phát hành qua mạng. Các bạn làm theo hướng dẫn của bài viết –> Hướng dẫn thông báo phát hành hoá đơn điện tử lần đầu qua mạng “ online ” bản chuẩn quy 2018

>>> Doanh nghiệp có thể tham khảo phần mềm hóa đơn điện tử EZ-INVOICE. Một trong nhưng phần mềm được đánh giá là thân thiện và dễ sử dụng với kế toán doanh nghiệp và người bán hàng trong năm 2016.

>>>Sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ chỉ 300.000 VNĐ/NĂM: Đăng Ký

LNX