Đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử xác thực như thế nào ?

sử dụng hóa đơn điện tử xác thực như thế nào là câu hỏi mà anh chị em trong “giới” kế toán khá lưu tâm trong thời gian vừa qua.

Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành Hóa đơn điện tử xác thực

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau đây được đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực:

  • Là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.
  • Có chứng thư số theo quy định của pháp luật. Chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và đang còn hiệu lực.
  • Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

Đăng ký, phát hành hóa đơn xác thực.

  1. Đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực

Doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực theo mẫu số 01/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này, nội dung đăng ký bao gồm:

  • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử xác thực.
  • Đăng ký chứng thư số để ký điện tử trên hóa đơn xác thực và giao dịch với cơ quan thuế. Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng một hoặc nhiều chứng thư số.

Thông tin sẽ được cơ quan thuế xử lý trong 3 ngày làm việc, sau đó gửi thông báo tới doanh nghiệp

  • Đăng ký thành công cơ quan thuế thông báo thông tin về tài khoản (tài khoản cấp 1) và mật khẩu của doanh nghiệp theo mẫu số 03/TB-HĐXT
  • Đăng ký thất bại cơ quan thuế thông báo lý do không chấp nhận cho doanh nghiệp theo mẫu số03/TB-HĐXT

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều tài khoản, doanh nghiệp truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) hoặc phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA) thực hiện tạo các tài khoản cấp 2.

     2. Đăng ký phát hành hóa đơn xác thực

Để có thể phát hành hóa đơn xác thực doanh nghiệp cần đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực thành công. Đồng thời doanh nghiệp cần một phần mềm hóa đơn xác thực để chuyên môn hóa phần công việc này.

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo phần mềm EZ Invoice. Đối với phần mềm hóa đơn xác thực EZ Invoice quá trình xác thực điễn ra dễ dàng, nhanh chóng, an toàn, và tiết kiệm chi phí nhất. Dưới đây là hình ảnh trích xuất ra từ phần mêm EZ- INVOICE với lượng thông tin tối giản, thao tác nhanh chóng chắc, phân quyền quản lý linh hoạt chắc đây sẽ là sự lưu chọn không thể bỏ qua cho các doanh nghiệp.

sử dụng hóa đơn điện tử xác thực như thế nào là câu hỏi mà anh chị em trong "giới" kế toán khá lưu tâm trong thời gian vừa qua

Các trường hợp khác có thay đổi thông tin đăng ký hay ngường sử dụng phần mềm hóa đơn xác thực doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin trong điều 8, 9 trong  quyết định 1209/QĐ-BTC ban hành ngày 23/06/2015.

LNX