Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Việc phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (Hóa đơn điện tử xác thực) không phải kế toán doanh nghiệp nào cũng biết. Lý do là chưa có một thông tin rõ ràng hay một bài viết đủ lượng và chất để kế toán doanh nghiệp có thể phân định được sự khác biệt giữa hai loại hình hóa đơn nay. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra một bài so sánh để các kế toán doanh nghiệp có thể phân biệt được hai loại hóa đơn này.

1. KHÁI NIÊM

Hóa đơn điện tử: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Trích dẫn Thông tư số 32 /2011/TT-BTC Ngày14 /02/2011 của Bộ Tài chính

Hóa đơn điện tử xác thực: Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn xác thực) là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế Trích dẫn Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính

2. ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XÁC THỰC.

Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử

Là loại hình hóa đơn không có liên và bao gồm nhiều trang.

3. ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XÁC THỰC

phan-biet-hoa-don-dien-tu-va-hoa-don-dien-tu-co-ma-xac-thuc-cua-co-quan-thue

Bảng 3.1 Bảng  phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Phụ lục thuật ngữ:

– Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

– Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

– Mã vạch hai chiều (QR Code): có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế, được hiển thị trên hóa đơn. Mã vạch hai chiều hỗ trợ doanh nghiệp đọc nhanh và kiểm tra thông tin trên hóa đơn.

Trên đây là cách để phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay khúc mắc liên quan đến hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử xác thực quý bạn đọc có thể liên hệ HOTLINE: 0967 649 551, hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ: ezinvoice@intercom.vn

>>> Đăng ký thành viên để có thể sử dụng được miễn phí hóa đơn điện tử trong 30 ngày Tại đây !

Cảm ơn sự quan tâm của quý bạn đọc !