Hoá đơn điện tử là gì? so sánh hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử xác thực

Để tìm hiểu được hoá đơn điện tử là gì thì chúng ta cần biết hoá đơn là gì ? Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định của chính phủ.

1. hoá đơn điện tử là gì ?

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khởi tạo, lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký điện tử theo quy định tại Nghị định. Dữ liệu của hóa đơn điện tử đảm bảo không bị thay đổi trong quá trình truyền nhận dữ liệu giữa các bên liên quan.

Hóa đơn điện tử gồm hai loại: hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Chú ý: Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử.

2. Phân biệt hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử.

hoa don dien tu la gi so sanh hoa don giay va hoa don dien tu

Bảng so sánh sự khác nhau của hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử

3. Phân biệt hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Do trước khi xuất, gửi hoá đơn cho khách hàng. Mỗi hoá đơn điện tử xác thực đều được gửi lên cơ quan thuế xác thực thông tin. Đây chính là điểm khiến hoá đơn điện tử và hoá đơn xác thực mang những ưu điểm khác nhau.phan-biet-hoa-don-dien-tu-va-hoa-don-dien-tu-co-ma-xac-thuc-cua-co-quan-thueBảng so sánh hoá đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm về hoá đơn điện tử thông qua các bài viết:

>>> 6 điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử “Trích đẫn thông tư 32/2011/TT-BTC”

>>> Cách tra cứu hoá đơn điện tử GTGT thật giả trên trang“ Tổng cục thuế”

>>> Thế nào là hoá đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp?

Chân trọng cảm ơn !

Viết Xuân