Hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế là hóa đơn gì?

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc sử dụng, quản lý hoá đơn. Cũng là giảm thủ tục hành chính và bảo vệ doanh nghiệp trước tình trạng hoá đơn giả. Chính phủ đã ra nghị quyết sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế. Loại hóa đơn này sẽ thay thế cho hóa đơn giấy truyền thống.

>>> Xem thêm 6 lợi ích của hóa đơn điện tử có mã xác thực cho doanh nghiệp để hiểu rõ hơn.

Vậy hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế là gì?

Theo Điều 3 tại quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế thì: Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế là hóa đơn điện tử, được cơ quan Thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Việc này thực hiện thông qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Thực hiện thí điểm tại 200 Doanh nghiệp ở ngoài Hà Nội và trong TP Hồ Chí Minh.

Mã xác thực và số xác thực trên hóa đơn mà cơ quan Thuế đã cấp là gì?

Mã xác thực và số xác thực là chuỗi ký tự được mã hoá. Chúng được cung cấp bởi hệ thống xác thực hoá đơn của Tổng cục Thuế. Quá trình này dựa trên các thông tin hoá đơn bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Ngoài mã xác thực và số xác thực, trên hoá đơn xác thực còn có mã QR. Đó là mã vạch hình vuông, hai chiều được hiển thị ở góc trên bên phải của hoá đơn xác thực. Vị trí này tùy thuộc vào thiết kế mẫu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Người sử dụng hóa đơn có thể dùng các thiết bị có cài phần mềm đọc mã QR như điện thoại để đọc và tra cứu các thông tin hóa đơn này trên website của cơ quan Thuế.

Hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế công ty Intercom Việt Nam

Ảnh minh họa: Hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế công ty Intercom Việt Nam

Vậy hóa đơn có mã xác thực có được tính thuế không?

Hóa đơn điện tử khi có mã xác thực của cơ quan Thuế thì sẽ có giá trị pháp lý. Đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ sẽ sử dụng hóa đơn này để kê khai nộp thuế đầu ra. Đồng thời đơn vị mua hàng hóa, dịch vụ sẽ sử dụng hóa đơn này để khấu trừ thuế đầu vào.

Từ khi bắt đầu thí điểm đến hết ngày 15/11/2016 kéo dài 5 tháng. Theo số liệu thống kê từ cơ quan Thuế thì sau thí điểm, tổng số hóa đơn đã phát hành và được xác thực thành công là 2.291.598 hóa đơn. Tổng số tiền doanh thu đã xác thực là 17.479 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế đã xác thực là 803,5 tỷ đồng.

Hóa đơn xác thực có cần phải ký không?

Hóa đơn điện tử cần phải có chữ ký điện tử của doanh nghiệp trước khi gửi đi xác thực. Chữ ký này là cơ sở để cơ quan thuế cấp mã xác thực.

Người mua có kể ký vào hóa đơn khi hóa đơn đã được xác thực thành công.

>>> Bạn có biết chỉ cần 3 bước đơn giản doanh nghiệp đã có thể sử dụng hóa đơn điện  tử xác thực.