6 điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử “Trích đẫn thông tư 32/2011/TT-BTC”

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử. Dưới đây là 6 điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử. Những điều kiện này được trích dẫn từ thông tư 32/2011/TT-BTC. Thông tư 32 về hoá đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01/05/2011.

Doanh nghiệp khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

1. Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế. Hoặc tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

2. Có hệ thống các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử;

3. Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định;

4. Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

5. Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán. Đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

6. Có các quy trình lưu trữ dữ liệu, sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu tối thiểu bao gồm:

–  Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

–  Có quy trình sao lưu và khôi hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố. Đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các thiết bị lưu trữ hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

Trong thực tế doanh nghiệp cần đáp ứng 3 điều kiện cơ bản, các điều kiện còn lại EZ INVOICE hỗ trợ doanh nghiệp.

–  Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện kinh doanh và đang thực hiện giao dịch kê khai điện tử.

–  Có hệ thống hạ tầng internet.

–  Có chữ ký số

Các điều kiện còn lại đơn vị cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm hoá đơn điện tử thông qua các bài viết:

>>> Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử năm 2018 “ Bản chuẩn quy ”

>>> Hướng dẫn thông báo phát hành HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ lần đầu qua mạng “ online ”

>>> Chỉ 200 000 vnđ doanh nghiệp đã có cho mình một giải pháp hóa đơn điện tử thông minh.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình đăng ký, chuyển đổi, sử dụng hoá đơn điện tử. Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0919 432 004 để nhận được những giải đáp chính xác và kịp thời nhất.

Chúc các bạn thành công !

Viết xuân