Cách tra cứu hoá đơn điện tử GTGT thật giả trên trang“ Tổng cục thuế”

Tra cứu hoá đơn điện tử GTGT trên trang của “ TỔNG CỤC THUẾ ” được sử dụng trong các trường hợp sau.

TH1: Kiểm tra, tra cứu hoá đơn điện tử GTGT đã được phép sử dụng hay chưa. Thực hiện tra cứu sau 2 ngày kể từ ngày phát hành hoá đơn điện tử.

TH2: Trước khi hoạch toán, kê khai hoá đơn kế toán Doanh nghiệp cần xác nhận tính hợp pháp của hoá đơn.

Việc tra cứu hoá đơn GTGT được thực hiện trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn. Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 ( Hiệu lực từ 01/07/2013)

Bước 1: Truy cập vào website: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Chọn : Thông tin hoá đơn / Tra cứu một hoá đơn

Bước 2: Các trường thông tin có dấu gắn (*) là các thông tin bắt buộc phải điền. Sau đó chọn “Tìm kiếm” để tra cứu.

Chú ý: Số hoá đơn ở đây là Tổng số lượng hoá đơn phát hành chứ không phải số hoá đơn hiện tại.

và Phần “Hoá đơn bưu chính viễn thông” bỏ trống

Bước 3:  Kiểm tra kết quả tra cứu

–  Nếu có đầy đủ thông tin người bán hàng hoá dịch vụ và thông tin hoá đơn thì hoá đơn đó là hợp lệ. Tham khảo hình ảnh bên dưới về một hoá đơn hợp lệ.

–  Nếu chỉ có thông tin trong trường “Thông tin người bán hàng hoá dịch vụ” . Phần thông tin trong trường “Thông tin hoá đơn” không có. Thì hoá đơn bạn đang tra cứu là không hợp pháp. Có thể doanh nghiệp đó chưa thông báo phát hành hoá đơn, hoặc đã thông báo nhưng thông tin chưa được đưa lên công thông tin…

Xử lý:. Bạn liên hệ ngay với đơn vị xuất hoá đơn để kiểm tra thông tin phát hành hoá đơn. Nếu đã thông báo thì chụp ảnh thông báo của họ.

Đối với hoá đơn điện tử xác thực. Các bạn có thể tìm hiểu cách tra cứu qua bài viết:.3 bước kiểm tra hóa đơn xác thực là thật hay giả chỉ trong 5 giây.

Nếu các bạn đang cần một giải pháp hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử xác thực cho doanh nghiệp của mình. Bạn có thể tim hiểu thông qua địa chỉ : http://hdxt.intercom.com.vn/.

Hotline tư vấn các vấn đề về hoá đơn điện tử : 0919 432 004

Chúc các bạn thành công !